เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1299ประจำวันที่ 21 เมษายน 2560

ปฏิทินข่าว

เปิดใจ...คนพิการแข่งขันฝีมือฯครั้งที่8 "เวทีเพิ่มโอกาส-เอาชนะใจตัวเอง”


ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระทรวงแรงงาน ยุคพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีบทบาทโดยตรงในการประสานนโยบายร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำไปสู่ความเท่าเทียม และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคง และ คุณภาพชีวิตที่ดี ให้กำลังแรงงาน และการส่งเสริมสนับสนุนคนพิการให้ไดัรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม รวมถึงการ“ให้โอกาส”จัดให้มีเวทีเพื่อให้คนพิการได้แสดงความรู้ ความสามารถ


นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กล่าววว่า การจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ จึงเป็นพันธกิจสำคัญยิ่งของกระทรววแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาตาสาธารณชน ว่าคนพิการมีความรู้ มีความสามารถ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนปกติ เพียงแต่ในโลกความเป็นจริง เวทีในการแข่งขันยังมี จำกัด แต่กระทรวงแรงงานได้อุดช่องโหว่และทำลายกำแพงเหล่านี้ให้สิ้น ด้วยการดำเนินการ จัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 8 จะจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 สาขา


ประกอบด้วย 1.สาขาถักนิตติ้ง 2.สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3.สาขาเย็บปักถักร้อย 4.สาขาออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ 5.สาขาถักโครเชต์ 6.สาขาวาดภาพระบายสีนำ 7.สาขาออกแบบเว็บเพจ 8.สาขาออกแบบโปสเตอร์ 9.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน 10.สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน 11.สาขาสานตระกร้า 12.สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13. สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 14.สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 16.สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 17.สาขาระบายสีบนผ้าไหม 18.สาขาออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19.สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ และ 20. สาขาออกแบบคาแรคเตอร์”นายธีรพล กล่าว


ใกล้วันแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 8 สำหรับคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันปะลองฝีมือในครั้งนี้ ต่างตื่นเต้น ดีใจ รอลุ้นนับวันลงแข่งขันสนามจริง วันนี้มาเปิดใจ คนพิการกับการลงสนามแข่งขันระดับชาติกันบ้าง


ประเดิมด้วย "นายวงกต แจ่มปรีชา ตัวแทนคนพิการจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ผู้่พิการทางการเคลื่อนไหว์ บอกว่า ตื่นเต้นมาก และดีใจมาก ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันในนามตัวแทนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขอนแก่น


"ผมและครอบครัว ตื่นเด้นดีใจมาก ที่มีเวทีให้คนพิการได้แสดงความสามารถ ผมเล่นกล้องมานาน มีผลงงานภาพมากมาย แต่ยังต้องฝึกฝนการถ่ายรูปแบบเข้มข้นมกาขึ้นเพื่อการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อได้รับความไว้วางใจเข้าร่วมการแข่งขันสาขาถ่ายภาพในสตูดิโอในเวทีระดับชาติ ถือเป็นเีกียรติกับตัวผมและครอบครัวเป็นอย่างมาก ผตัวเองต่อไปมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นพลังด้านบวกให้คนพิการคนอื่นๆ ได้มองเห็นคุณค่าของตัวเองครับ"นายวงกต กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือด้วยความดีใจตน


นายวงกต เล่าว่า หลงเสน่ห์การถ่ายภาพมาก ที่ชอบมากที่สุดเป็นการถ่ายภาพความสวยงามตามธรรมชาติ เช่นภาพ วิว ทิวทัศน์ ภาพเหล่านี้มองมุมไหนก็สวย ตอนนี้ยิ่งมีครูฝึกระดับมืออาชีพมาคอยชี้แนะการถ่ายภาพ ทำให้มีความมั่นใจในการแข่งขันมากขึ้น


“อยากเอาชนะใจตัวเอง อยากดึงความเชื่อมั่นตัวเองกลับคืนมา อยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้นะ ส่วนจะทำได้ดีแค่่ไหน ไม่คาดหวัง ไม่กดดัน แค่่มีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาจากความกลัว แค่นี้ก็มีความสุขใจแล้ว” คำพูดเพียงสั้นๆ จากปาก หน่อยนส.บุญหลาย สุวรรณโสภา สังกัดมูลนิธิพระมหาไถ่ชลบุรี ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำปาง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จะเข้าร่วมการแข่งขันฝึมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 8 สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


น.ส.บุญหลาย เล่าว่า เรียนอาชีวะ เรียนมานานแล้ว แต่เพิ่งเรียนจบเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมิพวเตอร์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ปัจจุบันเริ่มงานในอาชีพนักออกแบบ ได้รับค่าตอนแทนเดือนละ 12,000 บาท ส่วนมากจะใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ สามารถรับหน้างานได้ทันที


"งานที่ถนัดก็คือเขียนแบบแม่พิมพ์ 2 ดีและ 36 ดีีัื ในการออกแบบก่อสร้าง เช่น การออกแบบบ้าน ออกแบบบ้านเป็นหลังค่าเรือก่อน เมื่อลูกค้าชอบ และต้องการ ถึงออกแบบลงในรายละเอียดของบ้าน เป็นงานที่ใช้สมาธิ เมื่อทำสำเร็จแต่ละชิ้นงานและลูกค้าชอบ นักออกแบบอย่างเรา ก็มีความสุข"น.ส.บุญหลา กล่าว


การขับเคลื่อนให้เกิดการการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เป็นอีกก้าวของการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลประชารัฐที่เน้นบูรณาการพลังร่วมจากทุกภาคส่วนและสนับสนุนการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพคนพิการมิติใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำนำไปสู่ความเท่าเทียมในสังคมไทย

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1299

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี