เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1280ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ปฏิทินข่าว

คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง

 

                                                นายอำนวย  ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน      คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนทั้งชาติ โดยได้มีการน้อมนำแนวคำสอน และพระราชดำริต่างๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นแนวทาง โดยเฉพาะเรื่องการออม ซึ่งเป็นพระราชดำริที่มีความสอดคล้องกับงานของกระทรวงมากที่สุด

 

สำหรับเราชาวไทยแล้ว ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ได้ทรงปลูกฝังนิสัยรักการออมให้ประชาชนชาวไทย จนเป็นที่มาของ วันออมแห่งชาติ กระทรวงการคลังได้นำแนวคิดพระราชทานนี้มาใช้เป็นหัวข้อหลักในสัปดาห์แรกของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2559       “คลังรวมใจถวายองค์พ่อหลวง”  ซึ่งจะสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ผ่านการออมเศรษฐกิจ ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการดูแลสิ่งต่างๆ รอบตัวเราในทุกมิติ รวมถึงได้นำสินค้าและการจำหน่ายอาหารจากผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้า SMEs มาจำหน่ายในราคาถูก

 

ในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2559 ก็จะเป็นการนำของดีจากภาคต่างๆ ทั่วไทย สินค้า SMEs  สินค้า OTOP ภายใต้แนวคิด“คลังของดี 4 ภาค” โดยจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ทางการเงิน”“การจัดตลาดประชารัฐ ด้วยการนำสินค้าของดีของแต่ละภาคมาจำหน่ายในราคาถูก และสัปดาห์สุดท้าย ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2559 เป็นการรวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพที่เหมาะจะซื้อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลพร้อมบริการห่อของขวัญฟรี ภายใต้แนวคิด “คลังของขวัญวันปีใหม่” พร้อมด้วยการให้บริการทางเงิน การเขียนแผนธุรกิจ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ”

 สำหรับกิจกรรม Highlight ในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดีราคาถูก อาหารอร่อยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาจำหน่ายทั้งในรูปแบบของตลาดน้ำ (ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) และตลาดริมคลอง โดยจำลองมาจากตลาดน้ำคลองลัดมะยม รวมถึงการเปิดจ่ายแลกกษาปณ์ที่ระลึกซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน

 “ช่วงเวลาที่กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้จัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในครั้งนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ซึ่งเราได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และหน่วยงานในกำกับ คัดเลือกสิ่งที่ประชาชนสนใจมารวมกันไว้ในการจัดงานครั้งนี้ อาทิ การนำพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เคยทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกประเภทต่างๆ การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจาก SMEs เกษตรกร ผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศ และผลิตภัณฑ์สินค้าประชารัฐ หมวกกันน็อกและประกันภัยชนิดต่างๆ ในราคาถูก ของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่ในราคาย่อมเยา การจำหน่ายจักรยานมือสองราคาถูก และที่เป็นจุดแข็งของกระทรวงการคลัง ก็คือการให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ ซึ่งประชาชนจะสามารถเข้ามาขอรับปริการได้ในคราวเดียว

 สุดท้ายนี้ ผมอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม และเลือกจับจ่ายใช้สอยสินค้าดีอาหารอร่อย ราคาถูกในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง ระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น.  โดยทางกระทรวงการคลังได้มีการจัดบริการรถเมล์ฟรี รับ-ส่ง จาก อนุสาวรีย์ชัย (เกาะพญาไท) – ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม หรือจะเลือกใช้บริการเรือที่จะสามารถมาขึ้นที่ท่าน้ำคลองผดุงกรุงเกษมได้อย่างสะดวกด้วยเช่นกัน”

 เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ : ปฏิทินข่าว

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1280

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี