เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1290ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ธรรมโอสถ

ความเป็นมาของพระอภิธรรม (16) คัมภีร์ที่ 5 กถาวัตถุ (2) ความจริงที่ลบล้างคำสอนนอกศาสนา

คราวที่แล้วกล่าวถึง บนเส้นทางการประกาศพระศาสนาของพระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาล เต็มไปด้วยการท้าทาย ท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อช่วงชิงอำนาจรัฐของแคว้นต่างๆ และการประกาศคำสอนของเจ้าลัทธิทั้งหลาย ที่หมายเอาชนะพระพุทธองค์และเหล่าพระสาวกด้วยการตั้งเรื่องขึ้นโต้วาทะ เพื่อหักล้างหลักคำสอน ทั้งใส่ความ ทั้งใช้เล่ห์เพทุบาย บ้างก็หมายเอาชีวิต บ้างก็มุ่งทำลายชื่อเสียง เพื่อตัดกำลังพระศาสนาให้อ่อนแอลง พระสาวกบางองค์ต้องจบชีวิตลงบนเส้นทางการประกาศพระศาสนา เช่น พระโมคคัลลานะ เป็นต้น

ในครั้งนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ พักอยู่ที่กาฬศิลา ในมคธชนบท พวกเดียรถีย์ มีความโกรธแค้นที่ท่านมีฤทธานุภาพมาก สามารถกระทำอิทธิฤทธิ์ไปเยี่ยมชมสวรรค์และนรกได้ แล้วนำข่าวสารมาบอกแก่ญาติมิตร ประชาชนทั้งหลายจึงพากันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้ พวกเดียรถีย์มีผู้นับถือน้อยลง ลาภสักการะก็เสื่อมลง ความเป็นอยู่ก็ลำบากฝืดเคือง จึงต้องการกำจัดพระมหาโมคคัลลานะ เพื่อตัดปัญหา เมื่อตกลงกันแล้ว ก็เรี่ยไรเงินทุนจากบรรดาศิษย์ และอุปัฏฐากของตนแล้วติดต่อจ้างโจรให้ฆ่าพระเถระ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1290

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1290

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี