เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560

ธรรมโอสถ

ความเป็นมาของพระอภิธรรม (10) ประมวลองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้

การฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนั้น โดยจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ผู้ฟังได้น้อมจิตสดับปรมัตถธรรม ที่แสดงสัจธรรมความจริงอันประเสริฐ มุ่งสู่ความพ้นทุกข์ในสังสารวัฏโดยสิ้นเชิง การศึกษาพระอภิธรรมปิฎก ในความหมายจากบาลีแปลเป็นไทยหลังจาก ได้ยินได้ฟังในพระราชพิธี อาทิ พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ เป็นต้น ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้สัมผัสความหมายอันลึกซึ้งของพระอภิธรรม เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระมารดาและเทวดาบนสวรรค์ จนกระทั่งพระมารดาและเทวดามากมายบรรลุธรรม ตามที่อธิบายไปแล้วในฉบับก่อนๆ ซึ่งพระอภิธรรมเกี่ยวเนื่องกับสมาธิ และภาษาจิต แม้เราฟังไม่เข้าใจก็จะได้อานิสงส์เมื่อทำจิตให้สงบในขณะฟัง ก็จักเป็นกุศลได้ในขณะนั้น เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหากจะฟังพระอภิธรรมให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็ต้องศึกษาปฏิบัติธรรม จนเกิดสมาธิ เมื่อนั้นก็จะก้าวข้ามกาลเวลาไปสู่อาณาจักรแห่งจิต เข้าสู่วิปัสสนาในการเห็นแจ้งการเกิดดับของจิต กระทั่งละกิเลสอาสวะในจิตที่ละเอียดจนเกลี้ยงได้ ถึงตอนนั้นก็จะเข้าใจพระอภิธรรมอย่างกระจ่างแจ้ง เพราะพระอภิธรรมคือผลจากการปฏิบัติธรรม หรือปฏิเวธ ให้เรากลับมาทบทวนการปฏิบัตินั่นเอง

000

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี