เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560

ขวัญของแผ่นดิน

ธนาคารต้นไม้ เดินตามรอยเท้าพ่อ

"เราต้องทำอย่างไรก็ตาม ให้เกษตรกรรักษาที่ดินทำกินไว้ให้ได้ ถ้าเขารักษาไม่ได้เขาจะเป็นคนไร้ที่ดินทำกิน และจะกลายเป็นทาสแรงงานในสังคมเมือง ซึ่งเราไม่ประสงค์เลย จะให้คนของเราเป็นทาสใคร" เป็นพระราชดำรัสที่ผมเคยฟังเพียงครั้งเดียว แต่จำได้ขึ้นใจ และรู้สึกสัมผัสได้ถึงความร้าวทุกข์ระทมในพระทัยกับความสูญเสียที่ดินของเกษตรกร อันเป็นอาชีพที่พระองค์ทรงโปรดตรัสถึงเสมอๆ ให้รักษาอาชีพนี้ไว้คู่คนไทย ธนาคารต้นไม้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เป็นปฐม

การสูญเสียที่ดินของคนชนบท เป็นความจริง แต่ยังไม่สูญเสียอาชีพการเกษตร เพราะยังมีความจำเป็นต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพซึ่งเป็นความจริงยิ่งกว่า เมื่อประชาชนสูญเสียที่ดินทรัพย์สินส่วนตัว ก็เดินทางเข้าไปเอาทรัพย์ส่วนรวมโดยเข้าไปบุกรุกป่า เพื่อจับจองทำกิน น่าคิดว่าพัฒนาการของทุกประเทศเดินมาทางนี้ ผลลัพธ์สุดท้าย คือที่ดินทำกินตกไปอยู่ในมือเกษตรกรรายใหญ่ เกษตรกรรายย่อยล่มสลาย กลายเป็นทาสแรงงานในสังคมเมือง คุณภาพชีวิตต่ำ ทำงานหนัก

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี