เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560

พลเมืองภิวัฒน์

บ้านพอเพียงชนบท

รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายในการซ่อมแซมบ้านให้กับคนจนในชนบทเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยภายใต้โครงการ ‘บ้านพอเพียงชนบท’ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดำเนินการนำร่องทั่วประเทศ จำนวน 9,999 ครัวเรือน ภาคละประมาณ 1,8000-2,000 ครอบครัว และมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นโครงการ 3 ปี กว่าสามแสนครัวเรือน

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. โดยอาศัยบทเรียนของโครงการสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจนใน 5 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการไทยเข้มแข็งในสมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นแนวทางการดำเนินงาน

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี