เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560

รายงานพิเศษ

พระพุทธศาสนาคือขวัญแห่งแผ่นดิน

เริ่มพุทธศักราชใหม่ 2560 ด้วยการชวนศึกษาประวัติศาสตร์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งรู้จักกันในนาม วัดภูเขาทอง ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านรัชกาลที่มีความสืบเนื่องกันมาตลอดสายแห่งราชวงศ์จักรี สองร้อยกว่าปีที่ฐานรากมั่นคงจากพระพุทธศาสนา ดำรงอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์และชาติไทยอย่างแน่นแฟ้นยาวนาน สืบสานย้อนไปถึงกรุงศรีอยุธยาและกรุงสุโขทัยอันเป็นปฐมแผ่นดินสยามที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาตลอดกาลจนถึงปัจจุบัน

ท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เมตตาเล่าย้อนไปเมื่อคราวที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (ขณะมีพระชนม์ 13 พรรษา) พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (ขณะมีพระชนม์ 11 พรรษา) และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระเชษฐภคินี (ขณะมีพระชนม์ 15 พรรษา) เสด็จนิวัติจากยุโรปสู่พระนครเป็นครั้งแรก

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี