เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560

รายงานพิเศษ

พึ่งตนเองด้วยสมุนไพร สหกรณ์การเกษตรฯ "แม่มอก"

เห็นการทำงานแบบครบวงจร ของหน่วยงานในพื้นที่ อ.เถิน จ,ลำปาง ที่ต้องการสนับสนุนชาวบ้านผู้ผลิตยาสมุนไพรในนาม สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด โดยผู้บริหารโรงพยาบาลเถิน จ.ลำปาง ส่งเภสัชกรไปอบรมและพัฒนาสมุนไพร ขณะเดียวกันก็ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในโรงพยาบาล ตามนโยบายของสาธารณสุขจังหวัดที่สนับสนุนให้ใช้ยาสมุนไพรไทย

ส่วนเกษตรตำบล ก็เข้าไปดูแลและให้คำแนะนำในการเพาะปลูก เพื่อให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี