เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560

รายงานพิเศษ

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร บนเส้นทางบุญ ‘10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล’

เมื่อวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาถึงทุกปี หลายคนเลือกกิจกรรมอิ่มบุญด้วยการเข้าวัด ไหว้พระทำบุญ โดยเฉพาะปีนี้ พิเศษอย่างยิ่ง เมื่อ ทางกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ‘ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล’ นอกจากได้ต้อนรับปีใหม่ตามแบบวิถีไทยแล้ว ยังเป็นการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงเลื่อมใสและทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา อีกทั้งทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

โดยวัดประจำรัชกาล 10 วัด ได้แก่ รัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, รัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, รัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสาราม, รัชกาลที่ 4 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, รัชกาลที่ 5 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, รัชกาลที่ 6 วัดบวรนิเวศวิหาร, รัชกาลที่ 7 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, รัชกาลที่ 8 วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร, รัชกาลที่ 9 วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ รัชกาลที่ 10 วัดวชิรธรรมสาธิต

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี