เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560

รายงานพิเศษ

เดินหน้า หลัง พ.ร.บ.คณะสงฆ์มาตรา 7 ผ่าน

บทสรุปการย้อนกลับไปใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี 2505 เฉพาะหมวด 1 ในมาตรา 7 ความว่า ‘พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช’ ก็จริง แต่ทางกลุ่ม สนช. ผู้มีความหวังดีต่อพระพุทธศาสนา ให้ความเห็นพ้องต้องกันว่า ก็อาจใช้จารีตประเพณีเดิมคือ นายกรัฐมนตรี ก็ต้องหารือกับมหาเถรสมาคมเหมือนเดิม คือ ดูว่ามีท่านใดบ้างที่เป็นสมเด็จพระราชคณะอยู่ในตอนนี้ เป็นการปลดล็อกที่เคยล็อกตายตัวว่า สมเด็จพระสังฆราชต้องมาจากอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เท่านั้น มาเป็นการพิจารณาโดยรอบว่าท่านใดจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้ หลังจากมหาเถรสมาคม และนายกรัฐมนตรีปรึกษาหารือกัน ค่อยนำความกราบบังคมทูลเกล้าฯ ในที่สุด

ดังนั้น จึงไม่น่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งใดๆ ตามมา เพราะเมื่อถวายคืนพระราชอำนาจแล้ว ทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้น สมเด็จพระราชาคณะทั้ง 8 รูป จึงมีสิทธิหมดในการที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 หลังการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ถวายคืนพระราชอำนาจ ในมาตรา 7 ผ่านฉลุยสามวาระรวดเมื่อปลายปีที่แล้ว วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) 84 ท่าน มีมติเอกฉันท์ แก้กฎหมายคณะสงฆ์มาตรานี้ด้วยความเห็นพ้องต้องกัน

เหตุที่ต้องแก้ไข

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1284

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี