เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1083ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2556

ปักกลดกลางป่ากระดาษ

'เปลือก' ซ่อน 'แก่น'

ขณะที่แก่นธรรมกำลังเบ่งบานไปทั่วโลก จากที่เคยห่ายไปในช่วงหลังพุทธกาลประมาณ 500 ปี นับแต่พระเจ้าอโศกมหาราชละทิ้งอาวุธหันมาทำนุบำรุงพุทธศาสนาโดนการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ถึง 9 สายในช่วง 300 ปีหลังพุทธกาล ทำให้รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และในที่สุดก็ร่วงโรยไปตามยุคสมัย คงเหลือแต่เพียงความเป็นปรัชญา

ขณะที่ความเป็นปรัชญารุ่งเรืองขึ้นมา แก่นไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ถูกกลบไว้ด้วยวิบากของมนุษยชาติที่เคยสร้างกิเลส และต้องชดใช้กรรมจนกว่ากรรมจะหมดวาระ แก่นจึงผลิบานอีกครั้ง เช่นเดียวกันในขณะปัจจุบันนี้

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1083

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1083

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี