เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1083ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2556

พี่เลี้ยงนอกเวที

'ภู กระดาษ'

แท้จริงแล้วความคิดความฝันของแต่ละคน หรือตัวละครแต่ละตัว ล้วนเป็นปัจเจกเอกเทศเฉพาะนั่นเอง เพราะฉะนั้น การบอกเล่าหรือสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้เรื่องราวจากความคิดความฝัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีชั้นเชิง หรือมีกลวิธีที่สามารถดึงดูดความสนใจให้ติดตามตลอดทั้งเรื่อง

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านต่อ!

อ่านคอลัมส์อื่นๆใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1083

อ่านฉบับย้อนหลัง

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1083

สมัครสมาชิกวันนี้

ฉบับออนไลน์1,200 บาท/ปี